Lực đòn bẩy

1.    Lực đòn bẩy = tốc độ. Để kiếm một triệu đôla trong một phút, bạn phải thành thạo quy tắc của lực đòn bẩy. Càng có nhiều lực đòn bẩy trong hoạt động gia tăng giá trị của mình, bạn càng kiếm tiền nhanh hơn và dễ dàng hơn.

2.    Đòn bẩy càng dài, tác động càng lớn. Nhà triệu phú tiến bộ biết rằng sự dễ dàng và tốc độ là những đơn vị tiền tệ mới của kinh doanh. Do đó, Nhà triệu phú tiến bộ tạo ra những đòn bẩy rất dài và mạnh.
3.    Những nhà triệu phú là các chuyên gia trong việc sử dụng năm loại lực đòn bẩy trong thế giới kinh doanh:
–    OPM – tiền của người khác.
–    OPE – kinh nghiệm của người khác.
–    OPI – những ý tưởng của người khác.
–    OPT – thời gian của người khác.
–    OPW – công việc của người khác.
4.    Các nhà triệu phú không ngừng tìm kiếm lực đòn bẩy. Nhà triệu phú tiến bộ không ngừng hỏi: Làm thế nào tôi có thể tạo lực đòn bẩy cho tình huống này, cơ hội hay ý tưởng này? Để trở thành một Nhà triệu phú tiến bộ một phút, câu thần chú của bạn phải là: “Lực đòn bẩy ở đâu? Lực đòn bẩy ở đâu?”
5.    Có sáu hình thức chủ chốt cho bạn lực đòn bẩy tối đa.
1)    Nhà cố vấn
2)    Nhóm
3)    Mạng lưới
4)    Mạng lưới vô tận
5)    Các công cụ và kỹ năng
6)    Các phương pháp

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s