Các yếu tố của một sơ đồ trả thưởng KDTM cơ bản

Trong khi có nhiều yếu tố góp phần vào sự thành công hay thất bại của các công ty KDTM, sơ đồ trả hoa hồng là một trong những yếu tố lớn nhất. Sơ đồ trả thưởng không được thiết kế tốt và do đó không thúc đẩy được các nhà phân phối vì bất cứ lý do gì có thể trở thành một trở ngại khổng lồ cho sự tăng trưởng của một công ty KDTM. Các yếu tố cơ bản cần thiết để  tạo nên mọi sơ đồ trả hoa hồng bao gồm:

Sứ mệnh Công ty. Các câu hỏi bạn cần phải tự hỏi mình khi bắt đầu thiết kế một sơ đồ trả hoa hồng xoay quanh chủ đề, “Tôi thực sự muốn công ty của tôi làm được gì?” Giống như bất kỳ doanh nghiệp nào hy vọng xây dựng thành công, bạn cần phải biết rất rõ ràng về những gì bạn muốn công ty KDTM của bạn đạt được và bạn muốn nó hoạt động như thế nào để đạt được mục tiêu đó. Sơ đồ trả thưởng được bạn phát triển và việc thực hiện cần phản ánh các giá trị và niềm tin của bạn. Đó là niềm tin dẫn dắt và kiểm soát công ty của bạn. Bạn cần xây dựng phát triển một sơ đồ trả thưởng khuyến khích các nhà phân phối hành xử theo cách thức nuôi dưỡng và hỗ trợ những niềm tin như vậy. Có nhiều khả năng thành công khi sơ đồ trả hoa hồng điều chỉnh những hành vi tương hỗ cho các giá trị và niềm tin của công ty.

  • Hoa hồng. Hoa hồng là khoản tiền được trả cho một nhà phân phối trích từ doanh số trực tiếp của anh/cô ta và mạng lưới nhà phân phối tuyến dưới. Nó thường bao gồm doanh số riêng trong mạng lưới của nhà phân phối đó. Một số chương trình có tổng hợp tất cả các hình thức thanh toán hoa hồng cho nhà phân phối. Một sơ đồ trả hoa hồng là sự kết hợp của các quy tắc, các loại hoa hồng, và cấu trúc xác định cách thức nhà phân phối được tính hoa hồng và trả tiền. Như vậy, chỉ mình hoa hồng thì chưa đủ để tạo nên một sơ đồ trả thưởng
  • Nội quy. Quy tắc xác định các tiêu chí một nhà phân phối phải đáp ứng để được trả tiền hoa hồng từ hoạt động tuyến dưới. Chúng cũng xác định các tiêu chí giải thưởng khác cho thu nhập hoặc quyền lợi từ công ty. Ví dụ, bạn có mong đợi các nhà phân phối mới mua một bộ nội dung hướng dẫn làm việc khi đăng ký tham gia? Bạn có đòi hỏi họ phải mua một bộ dụng cụ làm việc? Nhà phân phối có thể không thực hiện tiêu chuẩn tích cực trong bao nhiêu tháng trước khi bị mất quyền hưởng lợi từ mạng lưới? Nhà phân phối phải bán mỗi tháng bao nhiêu để duy trì tiêu chuẩn hiện tại? Cấp độ phổ biến nhất là gì?
  •  Cơ cấu tổ chức. Cơ cấu tổ chức bao gồm các thiết lập cụ thể của các quy tắc trong sơ đồ trả hoa hồng xác định vị trí của nhà phân phối được đặt trong tổ chức. Sơ đồ hoa hồng xác định hình thái của tổ chức sẽ như thế nào. Ngày nay, hầu như tất cả các sơ đồ hoa hồng bán hàng thành công sẽ bao gồm luôn cả việc phân cấp đội ngũ nhà phân phối hoặc đơn vị bán hàng.. Sơ đồ được xây dựng trên cơ sở tìm cách để phân chia tuyến dưới của bạn và trả thưởng cho các cấp độ khác nhau. Làm thế nào để nhà phân phối xây dựng tuyến dưới? Mạng lưới tuyến dưới sẽ trông như thế nào công ty phát triển? Làm thế nào để tổ chức có hiệu quả các động cơ, thanh toán, phân phối… Một số sơ đồ trả hoa hồng được cấu trúc khá rõ ràng. Ví dụ, một nhà phân phối có thể được phép xây dựng kinh doanh của mình bằng cách chỉ được bảo trợ tối đa ba nhà phân phối. Một số sơ đồ đơn giản  chỉ yêu cầu nhà phân phối làm những việc nhất định mà không đòi hỏi một cấu trúc cụ thể.

Tóm lại, một vài công ty KDTM dường như thực sự nắm bắt các kỹ năng trả thưởng.. Cần nghiên cứu và áp dụng những sơ đồ cơ bản đã được chứng minh qua thời gian vì các công ty KDTM nào đạt được thành công lâu dài luôn luôn dựa trên nền tảng của một sơ đồ trả hoa hồng hợp lý và vững chắc .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s