Bạn có tuyến người hoặc quảng cáo sản phẩm trên Mạng?

Đôi khi những gì bạn đăng lên sẽ khơi dậy tính tò mò của ai đó, và có thể liên lạc với bạn để tìm hiểu thêm. Những mẩu đăng có thể rất hiệu quả nếu như bạn có 4-6 dòng tóm tắt về công việc kinh doanh của bạn. Nếu điều này dẫn đến việc họ tham gia vào công việc kinh doanh của bạn thì quả là tuyệt vời! Hãy nhớ rằng những mẩu tin của bạn có thể đi khắp nơi trên thế giới và hàng ngàn người ở nhiều nước khác nhau đọc được và không thể nào tham gia vào công việc MLM của bạn cho dù họ muốn. Nhưng tương tự, nếu bạn tình cờ nói chuyện về công ty của bạn với đồng nghiệp, bạn bè hoặc bất cứ ai, lúc ấy bạn có thể thảo luận riêng qua email hoặc trên mạng. Nhưng “thảo luận riêng bằng email” không có nghĩa là có thể gửi bom thư cho hàng trăm người với nội dung tin tuyển người của bạn!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s