Bạn có quyền đòi hỏi Công ty KDTM những gì?


Ngăn chặn bất kỳ hành vi tuyển mộ bất hợp pháp hoặc phi đạo đức nào cũng như hành vi thu phí đầu vào hoặc phí đào tạo nghiệp vụ thái quá
Tiềm năng kinh doanh và thu nhập thực tế đều phải dựa vào chứng từ cụ thể

 

Không khuyến khích bạn mua một số lượng hàng lớn hơn khả năng mà bạn có thể bán được
Mua lại tất cả các sản phẩm mà bạn đã mua trong vòng 12 tháng nếu bạn quyết định rời bỏ doanh nghiệp, với giá không dưới 90% giá gốc
Có giải thích bằng văn bản việc mua lại sản phẩm
Nếu như bạn là một phân phối viên của một công ty thuộc Hiệp hội Bán hàng trực tiếp, bạn có thể yên tâm rằng quyền lợi của bạn và khách hàng của bạn luôn được đảm bảo. Hãy chắc chắn rằng khách hàng của bạn biết rằng công ty của bạn là một thành viên của Hiệp hội, đồng thời chia sẻ cho họ những quyền lợi cũng như sự bảo trợ mà họ đáng được hưởng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s